Dla pacjenta

Informacje dotyczące wizyty:

Należy zabrać całą dokumentację medyczną (wypis ze szpitala, badania obrazowe RTG, MRI, USG, badania krwi). Nie jest ona niezbędna do przeprowadzenia konsultacji.

W celu dokładnej diagnostyki pacjent może być poproszony o rozebranie do bielizny.

Leczenie dzieci i młodzieży do 18 roku życia odbywa się wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów prawnych

PRZEBIEG WIZYTY:

Wywiad.

Diagnostyka różnicowa oraz badanie osteopatyczne w zależności od wskazań.

Zastosowanie specjalistycznych technik leczniczych.

Omówienie dolegliwości pacjenta, zastosowanych technik oraz przebiegu dalszego leczenia.

Edukacja w zakresie poprawy ergonomii pracy oraz zmiany nieprawidłowych nawyków ruchowych